Κυριακή

16 Ιουνίου 2024

Εις τον αφρό της θάλασσας η επιδότηση της γραμμής Θεσσαλονίκη - Βόρειες Σποράδες (Θεσσαλονίκης - Βορείων Σποράδων | Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος - Αλόννησος)

Την Παρασκευή 05 Ιουλίου | Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος

Από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσεται ανοικτός, δημόσιος, διεθνής αρχικός θερινός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του συνημμένου στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

Διαβάστε περισσότερα »
Χειριστής - εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες

Χειριστής – εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες

…πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου.

Διαβάστε περισσότερα »
Εις τον αφρό της θάλασσας η επιδότηση της γραμμής Θεσσαλονίκη - Βόρειες Σποράδες (Θεσσαλονίκης - Βορείων Σποράδων | Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος - Αλόννησος)

Την Παρασκευή 05 Ιουλίου | Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος

Από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσεται ανοικτός, δημόσιος, διεθνής αρχικός θερινός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του συνημμένου στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

Διαβάστε περισσότερα »
Χειριστής - εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες

Χειριστής – εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες

…πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου.

Διαβάστε περισσότερα »