Κυριακή

16 Ιουνίου 2024

Χειριστής – εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες

Χειριστής - εμφανιστής Ακτινολογικού (ΔΕ) και οδηγός (ΔΕ) στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για 12 μήνες
...πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου.

Με απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη εγκρίθηκε η συνεργασία με τον κ. Βαλιώτη Αντώνιο του Χρήστου, κλάδου και κατηγορίας ΔΕ Χειριστών – εμφανιστών, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου.

Επίσης εγκρίνεται η συνεργασία με τον κ. Βαλιώτη Χρήστο του Αθανασίου, κλάδου και κατηγορίας ΔΕ Οδηγών, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: