Κυριακή

21 Ιουλίου 2024

Υποχρεωτικά ελεύθερο για το κοινό θα παραμένει το 50% της παραλίας που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις

Παραλία - Καλοκαίρι
Οποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οποιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημιάς ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και στην περίπτωση που η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
Όσοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο που θα φθάνει έως 60.000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει ότι οι παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας θα γίνονται ηλεκτρονικά από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ενώ τίθενται όρια στο εμβαδόν της παραλίας που μπορεί να παραχωρηθεί και στην έκταση κάθε παραχώρησης.

Για την επίβλεψη της νομιμότητας στον αιγιαλό επιστρατεύονται drones και μπαίνουν στο παιχνίδι ελέγχου οι πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να καταγγείλουν παρανομίες από το κινητό τους μέσω ειδικής εφαρμογής.

«Πλέον θα υπάρχουν “απάτητες παραλίες”. Οι παραχωρησιούχοι στις παραλίες θα έχουν αυστηρές υποχρεώσεις» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, για να προσθέσει ότι «oι ποινές θα είναι αυστηρότατες και θα οδηγούν ακόμα και σε σφράγιση των επιχειρήσεων».

Νέες διατάξεις

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. Τίθενται όρια στο εμβαδόν της παραλίας που μπορεί να παραχωρηθεί, στην έκταση κάθε παραχώρησης, στην επιφάνεια που επιτρέπεται να καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα και στις αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων.

Ειδικότερα:

– Τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο.

– Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τ.μ. Τα ομπρελοκαθίσματα μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι 60% της παραχωρούμενης έκτασης (30% αν πρόκειται για προστατευόμενους αιγιαλούς και παραλίες, δηλαδή παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura και δεν έχουν χαρακτηριστεί απάτητες). Μεταξύ των παραχωρήσεων πρέπει να μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων (3 μέτρα σε κάθε πλευρά) και τα ομπρελοκαθίσματα πρέπει να απέχουν από τη θάλασσα τουλάχιστον 4 μέτρα.

– Δεν επιτρέπεται παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας όταν το μήκος ή πλάτος τους είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του διακριτού τμήματος αιγιαλού είναι μικρότερο από 150 τ.μ.

Ο παλαιός αιγιαλός που συνορεύει με απάτητες παραλίες είναι κοινόχρηστος, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του παλαιού αιγιαλού επανέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και θα μπορούν να αξιοποιούνται από την ΕΤΑΔ.

2. Οι δημοπρασίες θα γίνονται από την Κτηματική Υπηρεσία (όχι από τους δήμους) μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Θεσπίζεται ελάχιστο τίμημα που προκύπτει από μαθηματικό τύπο με βάση τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής και τον συντελεστή βαρύτητας του αιγιαλού ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραλίας.

Οι δήμοι θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν το 60% του ανταλλάγματος της παραχώρησης.

Οι παραλίες που επιτρέπεται να παραχωρηθούν θα καθορίζονται ετησίως με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από διαβούλευση με τους δήμους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Φέτος η απόφαση θα εκδοθεί έως τις 31 Μαρτίου και η διαδικασία παραχώρησης θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαΐου.

3. Υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία, τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για άτομα με αναπηρία, να τοποθετούν ντους και αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση του κοινού, να διασφαλίζουν την παρουσία ναυαγοσώστη.

4. Ελεγχοι και καταγγελίες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου και υποβολής καταγγελίας μέσω ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο.

Στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας αποτυπώνεται ένας QR-code.

Σκανάροντας τον κωδικό κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλει καταγγελία.

5. Ποινές για τους παραβάτες. Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν πρόστιμα, υποχρέωση απομάκρυνσης των παράνομων εγκαταστάσεων, σφράγιση της επιχείρησης, απαγόρευση συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς.

Για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 60.000 ευρώ.

Για παρεμπόδιση του ελέγχου το πρόστιμο φθάνει τα 10.000 ευρώ.

6. Ποινικές κυρώσεις. Οποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οποιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημιάς ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και στην περίπτωση που η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: