Την ίδρυση του Εσπερινού Γυμνασίου Αλοννήσου και του Εσπερινού ΕΠΑΛ γνωμοδότησε θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλοννήσου.

Μαθήτρια, βιβλία (Εσπερινού Γυμνασίου)
Η θετική γνωμοδότηση έχει μεταβιβαστεί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Δήμος Αλοννήσου, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των δημοτών, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση τους λόγω των συνθηκών της περιοχής και μετά από επικοινωνία του Δημάρχου Αλοννήσου με το Υπουργείο Παιδείας και τη στήριξη της Υφ. Παιδείας κας Ζέττας Μακρή, γνωμοδότησε υπέρ της δημιουργίας Εσπερινού Γυμνασίου καθώς και Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Οι απόφοιτοι, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας αλλά και να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης κατακτώντας επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Η θετική γνωμοδότηση έχει μεταβιβαστεί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τις περαιτέρω ενέργειες.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: