Δήμος Αλοννήσου | Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους μη όμορους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Διαβάστε την προκήρυξη.

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους μη όμορους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως αποφασίσθηκε με την αριθμ. 66/2023 ΑΔΑ (ΨΜ4ΘΩΨ6-ΒΘΡ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που είναι οι εξής χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ αρ.πρωτ. 38609 ΕΞ 2023-10.03.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/10.03.2023) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας και για χρονικό διάστημα έως 31/12/2025, ορίζονται ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
19/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ.,
στο Δημαρχείο Αλοννήσου.

 

Διαβάστε ολόκληρη την διακήρυξη παρακάτω:

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: