Αιτήσεις για εγγραφή στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκοπέλου

παιδικό σταθμό του Δήμου Σκοπέλο
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζουν από τις 20-06-2023 με καταληκτική ημερομηνία την 11-07-2023 και ώρα 23:59.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΣΩ (ΕΣΠΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σκοπέλου σας ενημερώνει ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εξέδωσε την αρίθ. πρωτ.12158/19-06-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για την περίοδο 2023-2024.

 Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους  από ηλικία 2,5 ετών και άνω στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκοπέλου, μπορούν σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. να μπουν στην ιστοσελίδα της (http://www.eetaa.gr), «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» και να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου που προσαρτάται στην πρόσκληση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζουν από τις 20-06-2023 με καταληκτική ημερομηνία την 11-07-2023 και ώρα 23:59.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Υποβολή αιτήσεων : 20-06-2023 έως 11-07-2023

  • ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2 από 20-06-2023 έως 22/06/2023.
  • ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5 από 23-06-2023 έως 25-06-2023.
  • ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9 από 26-06-2023 έως 29-06-2023
  • ΟΛΟΙ οι ΑΦΜ από 30-06-2023 έως 11-07-2023.

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων: 18-07-2023

Υποβολή ενστάσεων: 19-07-2023 έως 21-07-2023

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων: 25-07-2023

Οι πίνακες (προσωρινοί και οριστικοί) των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: (http://www.eetaa.gr) και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις αν χρειαστεί στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: