Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκόπελου

Δημοτικές εκλογές 2023 | Δήμος Σκοπέλου | Α' Γύρος | Αποτελέσματα
Η συνεδρίαση διεξάγεται με την κατεπείγουσα διαδικασία, διότι από τη μη έγκαιρη συζήτηση των εγγεγραμμένων θεμάτων ελλοχεύει κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, λόγω απώλειας προθεσμιών.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να προσέλθουν στην 9η Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), την Πέμπτη 22 Ιουνίου, στις 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθ. 5/2023 απόφαση της Ε. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

2. «Αποδοχή – κατανομή επιχορηγήσεων, 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 100/2023 απόφ. Ο.Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

3. «Αποδοχή επιχορηγήσεων-κατανομή τους και 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθ. 102/2023 απόφαση της Ο. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

4. «11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθ. 103/2023 απόφαση της Ο. Ε.)
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

5. «12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023»
(σχετ. η υπ΄ αριθ. 104/2023 απόφαση της Ο. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

6. «Απόδοση επιχορήγησης ποσού 16.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου» (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα-Γκόλια Μαρία)

7. «Έγκριση Κανονισμού στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκοπέλου» (σχετ. η υπ’ αριθ. 93/2023 απόφαση της Ο. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

8. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών των δρόμων προς Στάφυλο και Βελανιό» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

9. «Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκοπέλου» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

10. «Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου”» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

11. «Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Προσαρμογή του παιδικού σταθμού Δήμου Σκοπέλου, στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

12. «Παραχώρηση χρήσεως κοινοχρήστου χώρου πλατείας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως υπ’ αρίθ. 2992/17-05-2023 του κ. Αρτεμίου Κοσμά» (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2023 απόφαση της Κοινότητας Σκοπέλου) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

13. «Υποβολή 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2023 απόφ. Δ.Λ.Τ.Σ.) (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου κ. Ξηντάρης Άγγελος)

14. «Εξέταση του υπ’ αριθ. 2950/16-05-2023 ενημερωτικού σημειώματος περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου» (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου κ. Ξηντάρης Άγγελος)

15. «Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων, των παραλιακών χώρων νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

16. «Αλλαγή επωνυμίας – προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας» (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα-Γκόλια Μαρία)

17. «Εξέταση της υπ’ αριθ. 3152/23-05-2023 αίτησης περί παραχώρησης αιγίδας του Δήμου Σκοπέλου, στην εταιρεία «Α. Λιανός & Σία Ο.Ε.», για πολιτιστική εκδήλωση έτους 2023, με τίτλο «Συναυλία Θανάση Παπακωνσταντίνου» (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Άγγελος Ξηντάρης

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: