Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Παρουσίαση ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδος από τον Βυζαντινό Χορό «Σκιαθίων Υμνωδοί»

Ἑορταστικὴ Πασχαλινή ἐκδήλωση ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» καὶ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἱερῶν Ναῶν Σκιάθου.

Τὴν Κυριακὴ 2 Ἀπριλίου 2023 στὶς 19:00, ἔλαβε χῶρα ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῶν Ἱερῶν Ναῶν Σκιάθου, ὅπου ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» παρουσίασε ἐπίκαιρους ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα.

Τὴν Ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους οἱ ἱερεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Τριών Ἱεραρχῶν, π. Γεώργιος καὶ π. Νικόλαος Σταματᾶς, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ π. Ἰωσὴφ Κατσοῦρας, ὁ Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θοδωρῆς Τζούμας, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ πλῆθος κόσμου, ὅπως καὶ ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Λιμνιᾶς κ. Εὐάγγελος Σολδᾶτος.

Πρόκειται γιὰ τὴν τέταρτη ἐκδήλωση στὴν ὁποῖα συμμετέχουν οἱ Σκιαθίων Ὑμνῳδοί, γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2022-2023. Ὁ καθηγητὴς τοῦ παραρτήματος Σκιάθου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, καὶ χοράρχης κ. Κων. Κουτούμπας, παρουσίασε τὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο προετοίμασε καὶ ἀπέδωσε ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς.

Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἀκούστηκαν τὸ Ἀπολυτίκιον σὲ ἦχο πλ. δ΄, Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί. Ἀκολούθησε μία ἐπιλογὴ ἀπὸ τὰ δεκαπέντε Ἀντίφωνα αὐτῆς, ὅπου διαπιστώνει ὁ ἀκροατὴς καὶ τὸν μουσικὸ πλοῦτο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καὶ συγκεκριμένα τὰ τροπάρια τοῦ Α΄ Ἀντιφώνου Ἄρχοντες λαῶν, Τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν, σὲ ἦχο πλ. δ΄,  τὸ Σήμερον ὁ Ἰοῦδας, τοῦ Δ’ Ἀντιφώνου σὲ ἦχο πλ. α΄., τὰ τροπάρια τοῦ Γ’ Ἀντιφώνου Ἐν τῷ δείπνῳ σου Χριστέ, Εἰς τριάκοντα ἀργύρια, Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, σὲ ἦχο β΄, ἀπὸ τὸ Θ΄ Ἀντίφωνο τὰ τροπάρια Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια, Ἔδωκαν εἰς τὸ βρώμα μου χολὴν, σὲ ἦχο γ΄, τὸ τροπάριον τοῦ Ι΄ Ἀντιφώνου Ὁ μαθητὴς ἠρνήσατο, σὲ ἦχο πλ. β΄, καὶ τὸ εἰρμολογικὸν τροπάριον τοῦ ΙΕ΄ Ἀντιφώνου  Ὁ σταυρός σου Κύριε, σὲ ἦχο πλ. β΄.

Ἀκολούθως, τὸ Ἀπολυτίκιον  Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, σὲ ἦχο δ΄. Ἐν συνεχείᾳ τὸ ἰδιόμελον δοξαστικὸν Ἤδη βάπτεται κάλαμος, σὲ ἦχο πλ. δ΄. καὶ μέλος Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἀποκαθηλώσεως τὸ ἰδιόμελον δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων, Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς, σὲ ἦχο πλ. α΄. Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου τὰ καθίσματα Σινδόνι καθαρᾷ, Ἐξέστησαν χοροὶ, Τὸν τάφον σου Σωτήρ, σὲ ἦχο α΄.

Ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς ἔκλεισε τὴν παρουσίαση μὲ τὸ Δοξαστικὸ ἰδιόμελον τοῦ Πάσχα, Ἀναστάσεως ἡμέρα, σὲ ἦχο πλ. α΄, κατ᾿ ἐκτέλεσιν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε. Λεωνίδου Ἀστέρη, τὸ ὁποῖο ἐψάλη πρὸς τιμήν του.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ π. Γεώργιος Σταματᾶς, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Σκιάθου, εὐχαρίστησε τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν ὕμνων αὐτῶν που συγκινοῦν καὶ τὰ ἄψυχα ἀκόμη, κατὰ τὴν προσφιλῆ ῥήση τοῦ Μωραϊτίδη καὶ εὐχήθηκε ἐκ βάθους καρδίας σὲ ὅλους νὰ καταξιωθοῦμε αὐτῆς τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἱεροπρέπειας, που περιγράφουν ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης στὰ διηγήματά τους.

Στὸ δεύτερο μέρος τῆς πασχαλινῆς Ἐκδήλωσης προβλήθηκε τὸ ντοκιμαντὲρ Πάσχα στὴ Σκιάθο, παραγωγῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τριών Ἱεραρχῶν (2005), στὸ ὁποῖο ἀφηγεῖται ὁ π. Γεώργιος Σταματᾶς ἐνῶ πρόκειται γιὰ αὐτούσιες περιγραφὲς τῶν τελουμένων ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πέμπτη ἕως καὶ τὴν Ἀνάσταση, ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Μωραϊτίδη.

Κωνσταντῖνος Κουτούμπας

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: