Κυριακή

21 Ιουλίου 2024

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» στὴν Ι. Μονὴ Εὺαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σκιάθου

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀρχιμ. Ἰωσὴφ Κατσοῦρας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλα τὰ μέλη τοῦ Χοροῦ γιὰ τὴν παρουσίαση αὐτὴ, μὲ τὴν ὁποῖα συμπληρώθηκε τὸ ἑορταστικὸ τριήμερο τῆς Ἱ. Μονῆς, εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ τοὺς συνοδεύῃ ἡ χάρη τῆς Παναγίας καὶ νὰ πολλαπλασιαστοῦν οἱ πνευματικοὶ καρποὶ, ὥστε τὰ μέλη της τοῦ χρόνου νὰ εἶναι διπλάσια σὲ ἀριθμὸ καὶ να πλαισιώσουν καὶ νέοι ἄνθρωποι τὴν Χορῳδία, μαθητεύοντας στὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ, καθῶς ὑπάρχουν ἀρκετοὶ καλλίφωνοι Σκιαθίτες, οἱ ὁποίοι ὡστόσο χρειάζονται τὸ κατάλληλο ἔναυσμα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ Χορὸ «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» στὴν Ι. Μονὴ Εὺαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σκιάθου

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀρχιμ. Ἰωσὴφ Κατσοῦρας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλα τὰ μέλη τοῦ Χοροῦ γιὰ τὴν παρουσίαση αὐτὴ, μὲ τὴν ὁποῖα συμπληρώθηκε τὸ ἑορταστικὸ τριήμερο τῆς Ἱ. Μονῆς, εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ τοὺς συνοδεύῃ ἡ χάρη τῆς Παναγίας καὶ νὰ πολλαπλασιαστοῦν οἱ πνευματικοὶ καρποὶ, ὥστε τὰ μέλη της τοῦ χρόνου νὰ εἶναι διπλάσια σὲ ἀριθμὸ καὶ να πλαισιώσουν καὶ νέοι ἄνθρωποι τὴν Χορῳδία, μαθητεύοντας στὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ, καθῶς ὑπάρχουν ἀρκετοὶ καλλίφωνοι Σκιαθίτες, οἱ ὁποίοι ὡστόσο χρειάζονται τὸ κατάλληλο ἔναυσμα.

Διαβάστε περισσότερα »