[ΒΙΝΤΕΟ] 7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου | 06-03-24

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου | 06-03-24
Παρακολουθείστε την 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2024.

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2024

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. «Ορισμός μελών επιτροπής (Δημοτικών Συμβούλων) για την εκτίμηση εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81), έτους 2024»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 2. «Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2024»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 3. «Ορισμός Δημοτικού Ταμία του Δήμου Σκοπέλου με τον αναπληρωτή του»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Βούλγαρης)
 4. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου (κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016 και του Ν.4608/2019) για το έτος 2024» (σχετ. η υπ’ αριθ. 04/2024 απόφαση της σχολικής επιτροπής)
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 5. «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου (κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016 και του Ν.4608/2019) για το έτος 2024» (σχετ. η υπ’ αριθ. 04/2024 απόφαση της σχολικής επιτροπής)
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 6. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Περί συγκρότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 7. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 28/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Περί συγκρότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου”»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 8. «Ανάθεση της σύνταξης 1ης πρόσθετης πράξης επί του αριθμ. 7236/09-03-2022 δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση της «Ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορικής κληρονομίας του δήμου Σκοπέλου»
  (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
 9. «Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2024» (σχετ. απόφ. Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου 2/2024)
  (Εισηγητής Γεώργιος Παπαδαυϊδ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος τουρισμού, δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου)
 10. «Κοινή χρήση του χώρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σκοπέλου στο κτίριο ΞΕΝΙΑ με την Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου» (σχετ. απόφ. Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου 3/2024)
  (Εισηγητής Γεώργιος Παπαδαυϊδ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος τουρισμού, δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου)
 11. «Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου και αντικατάστασή του» (σχετ. απόφ. Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σκοπέλου 6/2024)
  (Εισηγητής Γεώργιος Παπαδαυϊδ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος τουρισμού, δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου)
 12. «Αποδοχή παραδοτέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)»
  (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
 13. «Οργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων και βραβεύσεων, έτους 2024»
  (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
 14. «Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση χώρου του 1ου Νηπιαγωγείου Σκοπέλου στο 1ο Σύστημα Ν/Π Σκοπέλου»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 15. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΝΠΙΔ)»
  (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
 16. «Επιλογή συμπαραστάτη του δημότη»
  (θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία)

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: