Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Ο κ. Γεώργιος Παπαδαυίδ του Σταύρου εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου

Ο κ. Γεώργιος Παπαδαυίδ του Σταύρου εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου
Γεώργιος Παπαδαυίδ | εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου
Η θητεία του ανωτέρω ορίζεται από 17/01/2024 έως 31/12/2024
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Παπαδαυίδ του Σταύρου είναι από σήμερα εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας του Δήμου Σκοπέλου.

Ο κ. Παπαδαυίδ εξουσιοδοτείται για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών εγγράφων.

Η θητεία του ανωτέρω ορίζεται από 17/01/2024 έως 31/12/2024

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: