Πέμπτη

18 Απριλίου 2024

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου | Ανακοίνωση παραχώρησης χρήσης χώρων στις ΧΖΛ Σκοπέλου

Οικισμός Σκοπέλου από ψηλά
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να προσέρχονται στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για την υποβολή αιτήσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αφενός του δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και αφετέρου της προώθησης της εντόπιας επιχειρηματικότητας, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζών και καθισμάτων, για άσκηση υπαιθρίου εμπορίου και διαφήμισης καθώς και για στάθμευση επαγγελματικών οχημάτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να προσέρχονται στο γραφείο του ΔΛΤΣ για την υποβολή αιτήσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΣ

Άγγελος Ξηντάρης

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: