Από την 5η ΥΠΕ ζητούνται για ενοικίαση δωμάτια για γιατρούς σε Σκόπελο και Σκιάθο

Κέντρο Υγείας Σκοπέλου - Γιατρός
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Υ. Σκιάθου και Κ.Υ. Σκοπέλου

Η 5η ΥΠΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (CPV: 55110000-4)», σε Σκόπελο και Σκιάθο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προσωπικού -κυρίως ιατρικού- που μετακινούνται για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Υ. Σκοπέλου και Κ.Υ. Σκιάθου αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.895,86€ κάνοντας χρήση του άρθρου 118 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ως κάτωθι:

Από την 5η ΥΠΕ ζητούνται για ενοικίαση δωμάτια για γιατρούς σε Σκόπελο και Σκιάθο

Διαβάστε λεπτομέρειες εδώ

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: