5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου | Τετάρτη 22 Μαρτίου | Ζωντανή μετάδοση

Δημοτικές εκλογές 2023 | Δήμος Σκοπέλου | Α' Γύρος | Αποτελέσματα
5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου | Τετάρτη 22 Μαρτίου | 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 «Αποδοχή επιχορηγήσεων-κατανομή τους και 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθ. 34/2023 απόφαση της Ο. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

2 «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2023 απόφ. Ε.Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

3 «Αποδοχή- κατανομή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου και 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθ. 46/2023 απόφαση της Ο. Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

4 «Έγκριση & Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 (Στοχοθεσία Προϋπολογισμού 2023) του Δήμου Σκοπέλου & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

5 «Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία ‘’ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ΄΄ του Δήμου Σκοπέλου» (σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2023 απόφ. Ε.Ε.) (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ξηντάρης Άγγελος)

6 «Παράταση συμβατικού χρόνου για την ολοκλήρωση της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου – Πανόρμου – Ν. Κλήματος» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

7 «Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκοπέλου»
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

8 «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτόστρωση πάνω δρόμου Σταφύλου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

9 «Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

10 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

11 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ για την Πράξη με τίτλο: «Πράσινο σημείο και σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) Δήμου Σκοπέλου» και το συνοδό Έργο αυτής με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού προς Πράσινο Σημείο – ΣΜΑΥ και Κόμβος Σύνδεσης με την 46η Επαρχιακή Οδό Νομού Μαγνησίας» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

12 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

13 «Συμμετοχή του Δήμου Σκοπέλου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

14 «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σκοπέλου στην συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου, σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

15 «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1-2023 απόφασης της Κοινότητας Γλώσσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθ. 24/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ‘Έγκριση της υπ. αριθ.1/2023 απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά, της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου (εξέταση δικαιολογητικών πρωτοετών φοιτητών για χορήγηση υποτροφιών)» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

16 «Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, έτους 2022» (σχετ. η απόφαση 6/2023 της Σχολικής Επιτροπής) (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα-Γκόλια Μαρία)

17 «Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, έτους 2022» (σχετ. η απόφαση 6/2023 της Σχολικής Επιτροπής) (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα-Γκόλια Μαρία)

18 «Πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Σκοπέλου για το έγκλημα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

19 «Εξέταση της υπ’ αριθ. 1093/22-02-2023 αίτησης πολιτών Σκοπέλου, σχετικά με απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου Σκοπέλου, προκειμένου να προκηρυχτεί δεύτερη θέση Συμβολαιογράφου στη Σκόπελο» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: