Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Προσπάθεια στήριξης αδύναμων πολιτών του Δήμου Σκοπέλου σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ)

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ)
Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν ένα δέμα με 23 διαφορετικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερές τους ανάγκες σε μηνιαία βάση για ένα έτος των οποίων η διανομή θα γίνεται από προσωπικό του συνεργαζόμενου φορέα κάθε μήνα.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ), στα πλαίσια των ενεργειών κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί, ενδέχεται να συνεργαστεί με το Δήμο Σκοπέλου και να εντάξει δικαιούχους δημότες, στο πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων και ειδών υγιεινής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε για το έτος 2023, με βάση τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ), η υλοποίηση νέας ενέργειας μηνιαίας επισιτιστικής συνδρομής συμπολιτών μας σε ανάγκη που θα ενισχύει

  • μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών,
  • μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και μέλη με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης και έχουν αποδεδειγμένα περιορισμένη οικονομική δυνατότητα(ήτοι έως 12.000 ευρώ ετησίως).

Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν ένα δέμα με 23 διαφορετικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερές τους ανάγκες σε μηνιαία βάση για ένα έτος των οποίων η διανομή θα γίνεται από προσωπικό του συνεργαζόμενου φορέα κάθε μήνα.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπονται ενέργειες λειτουργικού ελέγχου, όπως διενέργεια αυτοψίας, δειγματοληπτική επιθεώρηση τηρούμενων στοιχείων, φυσική παρουσία εκπροσώπων της Ε.Ε.Ε., απόδοση αναφορών, κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, μπορούν να καταθέτουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου που στεγάζεται στο (παλιό ΚΑΠΗ) και στο Κέντρο Κοινότητας από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας η σοβαρής ασθένειας που αφορούν ανήλικα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2021
  • Φορολογική δήλωση 2021
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
2424022834 και 2424023294

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: