Κυριακή

26 Μαρτίου 2023

Εγκρίθηκε αίτημα του ΔΛΤ Σκοπέλου για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης για την λειτουργία του υδατοδρομίου

skopelosport
Έγκριση της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της ζώνης λιμένα Σκοπέλου για τη λειτουργία υδατοδρομίου με δικαίωμα εκτέλεσης έργων (κατασκευή οικίσκου, πλωτής προβλήτας, περίφραξης) στην εταιρεία «Ύδατοδρόμια Σποράδων IKE»

Με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κας Ευτυχίας Λιανού εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 79/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛ80ΞΤΑ-8ΡΤ) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, (τροποποίηση της υπ’ αριθ. 60/2014 (ΑΔΑ: ΨΝΗΗΟΞΤΑ ΝΥΗ) απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου) που αφορά στην παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκοπέλου συνολικής επιφάνειας 100,00 τ.μ., με εκτέλεση έργων (τοποθέτηση οικίσκου και περίφραξης) και του δικαιώματος χρήσης θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα για την τοποθέτηση πλωτής προβλήτας όπως αποτυπώνονται στο θεωρημένο από τον πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου, τοπογραφικό διάγραμμα για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου.

Κοινοποίηση:

DECIMO | Coffee and Brunch | Σκόπελος
Κτήμα «Κίμων» | Παραδοσιακά προϊόντα
Ρηγίνος Β. Πατσής 2424023188 Σκόπελος, Βόρειες Σποράδες
Καλαντζής | Έπιπλο - Κουζίνα - Κούφωμα | Σκόπελος

Διαβάστε ακόμα:

Ζωντανή μετάδοση
5η Συνεδρίαση Δ.Σ. Σκοπέλου
22/03/23

↓↓Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ανοιχτός και δεν είναι σε σίγαση↓↓
Facebook sound