Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ π. Αν. Υπουργός Οικονομικών και Υφ/γός Εξωτερικών

Οι παλινωδίες της ΕΕ στο μεταναστευτικό. OXI στα ανοικτά σύνορα. ΝΑΙ στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών.

…τα ανοιχτά σύνορα είναι μια πάγια επιδίωξη των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων του πλανήτη που επιδιώκουν, μέσω των μετακινήσεων μεταναστών-προσφύγων και την άφθονη προσφορά της εργασίας τους (ακόμη και επιστημόνων, βλ. πολυμερή γύρο διαπραγματεύσεων «Γύρο της Ντόχα»), την αλλαγή των όρων απασχόλησης στα ανεπτυγμένα κράτη.

Διαβάστε περισσότερα »
Δημήτρης Μάρδας Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ π. Αν. Υπουργός Οικονομικών και Υφ/γός Εξωτερικών

Οι παλινωδίες της ΕΕ στο μεταναστευτικό. OXI στα ανοικτά σύνορα. ΝΑΙ στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών.

…τα ανοιχτά σύνορα είναι μια πάγια επιδίωξη των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων του πλανήτη που επιδιώκουν, μέσω των μετακινήσεων μεταναστών-προσφύγων και την άφθονη προσφορά της εργασίας τους (ακόμη και επιστημόνων, βλ. πολυμερή γύρο διαπραγματεύσεων «Γύρο της Ντόχα»), την αλλαγή των όρων απασχόλησης στα ανεπτυγμένα κράτη.

Διαβάστε περισσότερα »