Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2023 Γ ΕΣΣΟ

κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό
Με εγκύκλιο διαταγή του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2023 Γ ΕΣΣΟ κατηγορίες στρατευσίμων.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων είναι:

– Η 4η Σεπτεμβρίου 2023: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, νοτίου Αιγαίου, βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας,

– Η 5η Σεπτεμβρίου 2023: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, δυτικής Αττικής, ανατολικής Αττικής και κεντρικής Μακεδονίας,

– Η 11η Σεπτεμβρίου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας και δυτικής Ελλάδας,

– Η 12η Σεπτεμβρίου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, νοτίου Αιγαίου, βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

– Η 13η Σεπτεμβρίου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αττικής, δυτικής Αττικής, ανατολικής Αττικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκαν κατά το παρελθόν ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) έως και τέταρτης (Ι/4) με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66, Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο τις ορισθείσες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023. Σε περίπτωση μη κατάταξης στις παραπάνω ημερομηνίες, αλλά εμπρόθεσμης κατάταξης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την Στρατολογική Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική κατάσταση κατατάσσονται στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας).

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξη τους:

– Αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού SARS COV 2 (τεστ PCR), ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξης. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα σε τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο Φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τους και

– Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Αναλυτικότερα καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2023 Γ ΕΣΣΟ:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (έτος γέννησης 2004) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών (ΣΥ) νοτίου Αιγαίου, βορείου Αιγαίου, Κρήτης, ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,Αττικής και ανατολικής Αττικής,

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2000 έως και 2025 (έτη γέννησης 1979 έως και 2004) από όλους τους νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και 30 Απριλίου 2023,

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023,

δ. Οι στρατεύσιμοi και ανυπότακτοi μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του του Ν. 3421/ 2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι:

– Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Α΄/ΕΣΣΟ,

– Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2023 Α΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2023 Γ΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

– Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Α΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

στ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

η. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

θ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν αίτηση για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/ 2005, Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

ι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 3421/ 2005, που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ια. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ιβ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2023 Γ΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ),

ιγ. Οι στρατευσίμοι, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός ΕΔ έχουν παύσει να υφίστανται και στη συνέχεια μεταφέρονται με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας στο Πολεμικό Ναυτικό από άλλο Κλάδο των ΕΔ, υποχρεούμενοι για κατάταξη με τη 2023 Γ΄/ ΕΣΣΟ, ως την πλησιέστερη της αρχικά ορισθείσας ΕΣΣΟ του Κλάδου προέλευσής τους,

ιδ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3421/ 2005, σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 ( σ.σ.που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους).

Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: