Μαθήματα με τηλεδιάσκεψη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Σκοπέλου

Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σκοπέλου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σκοπέλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2) [25 ώρες]

Βασικά Ιταλικά (Α1) [50 ώρες]

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς [25 ώρες]

Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προιόντων με στόχο τη δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης [25 ώρες]

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών [25 ώρες]

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) [25 ώρες]

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2424023294

Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου,

Κτίριο Ξενία – παραλία Σκοπέλου 37003, Σκόπελος

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου (Κτίριο Ξενία – παραλία Σκοπέλου, τηλ. 2424023294) και στο ΚΕΠ Γλώσσας (τηλ. 2424034480).

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: