Κυριακή

16 Ιουνίου 2024

Οκτώβριος 1917: Μαθήματα από το πραξικόπημα των μπολσεβίκων και την ήττα των σοβιέτ. Γράφει ο Γιώργος Ν. Οικονόμου | Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

Οκτώβριος 1917: Μαθήματα από το πραξικόπημα των μπολσεβίκων και την ήττα των σοβιέτ

Έχει γραφτεί πως κάθε ιστορία είναι και ιστορία του παρόντος. Αυτό ισχύει και για τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Όχι μόνο γιατί η ιστοριογραφική αντιμετώπισή της αντανακλά πάντοτε τις εκάστοτε πολιτικές αντιλήψεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις αλλά, κυρίως, γιατί ο σημερινός πολιτικός προσανατολισμός σε μια άλλη πολιτική και μια άλλη κοινωνία είναι αδύνατος δίχως την εξαγωγή συμπερασμάτων από την αποτυχία της Επανάστασης, δίχως τη γνώση των λόγων για την αποτυχία της.

Διαβάστε περισσότερα »
Οκτώβριος 1917: Μαθήματα από το πραξικόπημα των μπολσεβίκων και την ήττα των σοβιέτ. Γράφει ο Γιώργος Ν. Οικονόμου | Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Συγγραφέας

Οκτώβριος 1917: Μαθήματα από το πραξικόπημα των μπολσεβίκων και την ήττα των σοβιέτ

Έχει γραφτεί πως κάθε ιστορία είναι και ιστορία του παρόντος. Αυτό ισχύει και για τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Όχι μόνο γιατί η ιστοριογραφική αντιμετώπισή της αντανακλά πάντοτε τις εκάστοτε πολιτικές αντιλήψεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις αλλά, κυρίως, γιατί ο σημερινός πολιτικός προσανατολισμός σε μια άλλη πολιτική και μια άλλη κοινωνία είναι αδύνατος δίχως την εξαγωγή συμπερασμάτων από την αποτυχία της Επανάστασης, δίχως τη γνώση των λόγων για την αποτυχία της.

Διαβάστε περισσότερα »