Παρασκευή

14 Ιουνίου 2024

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση ακινήτου στη Σκόπελο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, για τη στέγαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Σκοπέλου του  e-ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 160,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 105,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης, και τα 55,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χώρους αρχείου/βοηθητικούς (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 13€/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου/βοηθητικούς το ποσό των 6€/τ.μ.

Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι για πέντε (5) έτη με δυνατότητα μονομερούς έγγραφης παράτασης, από τον e-ΕΦΚΑ, έως δυο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Σκοπέλου, οδός περιοχή Ποτόκι Σκοπέλου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Προϊσταμένου του Αποκεντρωμένου Τμήματος Σκοπέλου του e-ΕΦΚΑ στην ανωτέρω διεύθυνση έως τις 27/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ, στην παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο 2424022972 (κα Συκουτρή Ε.) ή στα γραφεία της Δ/νσης Στέγασης, Ιπποκράτους 19, 6ος όροφος, Τ.Κ.10679, Αθήνα, τηλ 2103662427 (κ. Δούσης) από 08:00 μέχρι 15:00.
Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 159876/30-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΦΧ46ΜΑΠΣ-33Β) διακήρυξης μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ είναι αναρτημένο στο link:
http://www.efka.qov.gr/ banner  διαγωνισμοί.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: