Δημήτρης Αναγνωστάρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε. (μέλος ΤΕΕ), MSc Sustainable Engineering

Δημήτρης Αναγνωστάρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε. (μέλος ΤΕΕ), MSc Sustainable Engineering
•Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡ. ΤΕΕ: 154366

Υπηρεσίες:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
  • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης
  • Περιβαλλοντική παρακολούθηση-monitoring έργων
  • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan)

Δημήτρης Χ. Αναγνωστάρας,
Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε. (μέλος ΤΕΕ), MSc Sustainable Engineering
Τηλ.: 6982539993
e-mail: [email protected]

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: