Μαγνησία και Σποράδες | Ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Eπιβεβαίωση εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ελλάδα
Στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων είναι υποχρεωτική και η καταγραφή των οικόσιτων χοίρων
Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμη και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Η Υποδιεύθυνση  Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους και τους χοιροτρόφους ότι αρχίζει η περίοδος υποχρεωτικής απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, οι αιγοπροβατοτρόφοι θα πρέπει να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιό τους από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2023.

Αντίστοιχα οι χοιροτρόφοι θα πρέπει να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιό τους  από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων είναι υποχρεωτική και η καταγραφή των οικόσιτων χοίρων.

Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμη και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα, όσοι κτηνοτρόφοι υπέστησαν ολική ή μερική απώλεια του ζωικού κεφαλαίου τους λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που σημειώθηκαν στην Π.Ε.Μαγνησίας (DANIEL, ELIAS) θα πρέπει να την αποτυπώσουν στην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου για το έτος 2023 ( Οι κτηνοτρόφοι αυτοί πρέπει να  προβούν σε δήλωση θανάτων και στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία επιπλέον της δήλωσης ζημιάς που έχουν καταθέσει στον ΕΛΓΑ).

Πυρκαγιά στον Βόλο, Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)

Συνιστάται, για καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου να διενεργηθεί με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας, που ενεργοποιείται από 1η Νοεμβρίου για τις απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και από 1η Δεκεμβρίου για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερομένου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://e-services.minagric.gr.

Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση του κατόχου για την γραπτή ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του, υφίσταται ανεξάρτητα της ψηφιακής υποβολής της απογραφής.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης

Ελένη Ψύλλη

Κτηνίατρος

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: