Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Υποχρέωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Σποράδων

Για την έκδοση των εισιτηρίων έχει δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://necca.gov.gr/eisitiria/

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, για την είσοδο στην Α’ ζώνη του Εθνικού Πάρκου Σποράδων για παραμονή ή αγκυροβολία ή πρόσδεση είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, είναι υποχρεωτική η έκδοση του απαιτούμενου εισιτηρίου εισόδου.

Υποχρέωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α' Ζώνη του Εθνικού Πάρκου ΣποράδωνΓια την έκδοση των εισιτηρίων έχει δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://necca.gov.gr/eisitiria/, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες των εισιτηρίων τις ειδικές εκπτώσεις και εξαιρέσεις, καθώς και χάρτης με τα όρια της Α’ Ζώνης όπως αυτά ορίζονται με την Κ.Υ.Α. 23537/2003, Φ.Ε.Κ. 621/Δ’/19-06-2003.

Σχετ.: 1. Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 84580/8195 κοινής υπουργικής απόφασης «Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων» (ΦΕΚ Β’ 3832/2020).

2. Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79100/2510 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 4359/Β’/21-09-2021) “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 84580/8195 κοινής υπουργικής απόφασης «Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων» (ΦΕΚ Β’ 3832/2020)”.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο Διοικητής

Γκάρας Γεώργιος

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: