Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου

Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου, καλούνται όπως προσέλθουν στην τακτική Γ.Σ. του Α.Σ. Σκοπέλου, όπως το καταστατικό προβλέπει σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ημερήσιας διάταξης.

Προσκαλούνται τα μέλη του Α.Σ. Σκοπέλου, σύμφωνα με την από 646/18-02-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου την 05ην Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδας ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου ΟΡΦΕΑ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφτεί στις 12ην Μαρτίου 2023 ίδια ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ίδια ώρα, σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 21 Σύγκλιση και Άρθρο 22 Απαρτία.

Α. – Αποτίμηση ελαιοκομικής περιόδου και κατάσταση λειτουργίας του εργοστασίου προβλήματα – ανωμαλίες.

Β. – Οικονομική αποτίμηση του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ σε συνδυασμό με τις ζημιές και έξοδα που προγρατοποιηθησαν, καθώς επίσης αγορά ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εφοδίων.

Γ. – Αγορά ΚΛΑΡΚ για μεταφορά του ελαιοκάρπου.

Δ. – Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης για τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021.

Ε. – Αγορά μιας ζυγαριάς.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: