Στις 14 Φεβρουαρίου η πρώτη συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Τρίτη 26 Μαρτίου
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στις 18:00, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά και θα συγκτροτηθεί επίσημα σε σώμα η σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου.

Στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου έγινε ο ορισμός των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου», ως εξής:

Θωμά Ουρανία του Δημητρίου Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος

Κεχριώτη Κυριακή του Ιωάννη, Δημότισσα Αντιπρόεδρος

Μπετσάνη Σπυριδούλα, δημότισσα

Περίσση Μαρία, δημότισσα

Κρασσά Φιλιππία, δημότισσα

Αναγνώστου Δ. Μαρία, δημότισσα

Παπαευσταθίου Ελένη, δημότισσα

Κοσμά Μαρία, Δημότισσα

Αναγνώστου Χρήστος , Δημότης

Νάτσης Θωμάς, Δ/ντής Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου

Τσουκαλά Γεωργία, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Γλώσσας

Ρινάκου Μαρία, Δ/ντρια 1ου Νηπιαγωγείου Σκοπέλου

Τζουβαράκος Αντώνης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: