Σάββατο

30 Σεπτεμβρίου 2023

Σκόπελος | Δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλιών σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (οι τιμές εκκίνησης)

Παραλία Στάφυλος

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 06/06/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης δημοπρασίας 12:00 και ώρα λήξης δημοπρασίας 13:00, με δικαίωμα παράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Ξενία).

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος θα διεξαχθεί την 12/06 /2023, ημέρα  Δευτέρα την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα:

Ζωντανή μετάδοση
5η Συνεδρίαση Δ.Σ. Σκοπέλου
22/03/23

↓↓Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ανοιχτός και δεν είναι σε σίγαση↓↓
Facebook sound