Τετάρτη

17 Απριλίου 2024

Παρακολουθείστε την 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (26-03-2024)

Παρακολουθείστε την 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (26-03-2024)
Η 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, στις 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9η Τακτική Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • «Υποβολή αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2024» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2024 απόφαση της Δ.Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)
  • «Αποδοχή και κατανομή της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα TOURAL (HORIZON 2023, Project 101132489) of EUROPEAN COMMISION και την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2024» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 63/2024 απόφαση της Δ.Ε.) (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
  • «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/29-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου) (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ξηντάρης Άγγελος)
  • «Επικαιροποίηση της αριθμ. 123/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
  • «Μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκοπέλου – Λουτρακίου, όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ Α/208) ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α/83)» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)
  • «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκοπέλου, στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ”» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων) (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: