Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Σκοπέλου με θητεία έως 31-12-2024 | Δύο νέα πρόσωπα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Τρίτη 26 Μαρτίου
Αριστείδης Βούλγαρης, Νίκος Βαφίνης και Μαντάς Δαμιανός - Ανάργυρος με αντιμισθία | Γιώργος Κοχύλης χωρίς αντιμισθία

Με θητεία μέχρι τον Δεκέμβρίο του 2024 ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Σκοπέλου οι 4 αντιδήμαρχοι του νησιού. Πρόκειται για τους Αριστείδη Βούλγαρη, Νίκο Βαφίνη και Μαντά Δαμιανό – Ανάργυρο με αντιμισθία και τον Γιώργο Κοχύλη χωρίς αντιμισθία.

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων

Βαφίνης Νικόλαος του Δημητρίου
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
-Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΤΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ)
-Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.
-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
-Την μέριμνα για τη καλή λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών και των χώρων άθλησης που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Κοινότητας.
-Την μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Κοινότητας.
-Συνεργασία με την Πρόεδρο και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
– Τέλεση πολιτικών γάμων
-Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
-Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
– Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
– Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
– Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
– Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ
– Κοινωνική πολιτική και ισότητα των φύλων
– ΚΑΠΗ
– Προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
– Παιδεία και δια βίου μάθηση
– Παιδικός Σταθμός
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
– ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
– ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
– Τέλεση πολιτικών γάμων
– Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– Βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Κοχύλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
– Γραφείο Τεχνικών ΄Έργων
– Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Συγκοινωνιών
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
– Γραφείο ΄Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
– Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
– Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
– Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
– Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
– Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
– Τέλεση πολιτικών γάμων
– Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων,πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Μαντάς Δαμιανός – Ανάργυρος του Χρήστου
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
– Γραφείο Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας
– Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
– Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα
– Τομέας Απασχόλησης
– Τομέας Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΛΗΜΑ
– Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΤΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ)
-Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.
-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
-Την μέριμνα για τη καλή λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών και των χώρων άθλησης που λειτουργούν στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Κοινότητας.
-Την μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού στα όρια ευθύνης της Δημοτικής Κοινότητας.
-Συνεργασία με τον Πρόεδρο και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
– Τέλεση πολιτικών γάμων
– Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: