Νέο ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από το Α’ Λ/Τ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πλωτό ασθενοφόρο 1067

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου ανακοινώνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

από 09:00 έως 14:00,

με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτούμενων διαδικασιών.

Το ανωτέρω ωράριο ισχύει για τον Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα για τα Γραφεία Γενικής Αστυνομίας, Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Αλιείας Μικρών Σκαφών, για τον Τομέα Ναυτολογίας και για τον Τομέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας – Επιθεώρησης
Πλοίων.

Τα ναυτικά Πρακτορεία παρακαλούνται ομοίως για την τήρηση του ανωτέρω ωραρίου ως προς υποθέσεις μη επείγοντος χαρακτήρα.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: