Κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση το πόσιμο νερό της Σκοπέλου σύμφωνα με τις μετρήσεις Αυγούστου 2023

Ύδρευση | Βρύση | Διακοπή

Τα δείγματα νερού συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται από την ΚΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322 / ΦΕΚ.3282Β19/09/2017, για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν κατά το τελευταίο διάστημα [Αύγουστος 2023].

Στα καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, είναι τα όρια των αναλύσεων του νερού σε παράγωγα χλωρίου, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, σε δείγματα που ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της Σκοπέλου, σύμφωνα με τα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια Q&Q Analysis.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: