Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Φάρος στο Λουτράκι | Άρον, άρον εσήκωσαν αυτόν..!

Φάρος στο Λουτράκι | Άρον, άρον εσήκωσαν αυτόν..!
Φάρος στο Λουτράκι | Άρον, άρον εσήκωσαν αυτόν..!
Μετά την επιστολή και την σχετική απάντηση από τον Αντιπλοίαρχο Μιλτιάδη Τριανταφύλλου ΠΝ και την διευκρίνηση ότι «αρμόδιος φορέας για την εν λόγω απομάκρυνση της μεταλλικής κατασκευής είναι το οικείο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου», σήμερα τελικά απομακρύνθηκε, πάραυτα και με τα σχετικά «ταρατατζούμ»..!

[…ώστε να γνωρίζουμε οι κάτοικοι και παραθεριστές ποιόν θα μηνύσουμε σε περίπτωση εξακολούθησης της αδιαφορίας.]

Μία επιστολή της μαχητικής δικηγόρου Ηλέκτρας Κούτρα προς τον Διευθυντή Επιχειρήσεων Φαρικού Δικτύου Αντιπλοίαρχο Μιλτιάδη Τριανταφύλλου ΠΝ, ήταν αρκετή για να καμφθούν τα «γιατί» και «πως» και τα εξυπνακίστικα σχόλια στο διαδίκτυο, όπου λοιδορούσαν τον συντάκτη, σχετικής ανάρτησης, στην οποία έθιγε την επικινδυνότητα του γερμένου και επικίνδυνου φάρου.

Μετά την επιστολή και την σχετική απάντηση από τον Αντιπλοίαρχο Μιλτιάδη Τριανταφύλλου ΠΝ και την διευκρίνηση ότι «αρμόδιος φορέας για την εν λόγω απομάκρυνση της μεταλλικής κατασκευής είναι το οικείο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου», σήμερα τελικά απομακρύνθηκε, πάραυτα και με τα σχετικά «ταρατατζούμ»..!

Η επιστολή της κας Κούτρα έχει ως εξής:

Αφαίρεση – Αντικατάσταση – Συντήρηση Πεπαλαιωμένου Επικινδύνου μη χρησιμοποιούμενου Πυρσού Φαρικού Δικτύου που έχει γείρει

Κύριοι,
Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται μη χρησιμοποιούμενος επί μακρόν φάρος που προκαλεί ρίσκο για την ζωή των λουομένων και παιδιών που παίζουν στην περιοχή, ο οποίος, σύμφωνα με δημόσια ανάρτηση του Δημάρχου Σκοπέλου, είναι δικής σας αρμοδιότητας.

Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε την λήψη του παρόντος και εκδώσετε βεβαίωση, κατ΄ άρθ.4 παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σχετικά με το αν έχετε δρομολογήσει την αποτροπή του κινδύνου, καθώς και σχετικά με το γραφείο και τον υπάλληλο στον οποίον ανατέθηκε η σχετική ευθύνη, ώστε να γνωρίζουμε οι κάτοικοι και παραθεριστές ποιόν θα μηνύσουμε σε περίπτωση εξακολούθησης της αδιαφορίας.

Επισυνάπτω σαρωμένο αντίγραφο της δικηγορικής μου ταυτότητας εν ισχύ.
Ευχαριστώ,
Ηλέκτρα Λήδα Κούτρα
Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
ΑΜ 30484 ΔΣΑ
Βουλγαροκτόνου 42, 11472, Αθήνα
6973373937

Η απάντηση της Υπηρεσίας Φάρων

Αξιότιμη κα Κούτρα, καλησπέρα σας
Σε απάντηση του e-mail σας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α. Η υποδοχή που έχει υποστεί επικίνδυνη κλίση, δεν αποτελεί Φανό τοποθετημένο από την Υπηρεσία μας (καθόσον όπως διακρίνετε δεν υφίσταται φωτιστική πηγή επί αυτής). Επομένως δεν πρόκειται για Φανό καταγεγραμμένο από την Υπηρεσία μας και την Υδρογραφική Υπηρεσία, αρμόδιες για την φωτοσήμανση των Ακτών και την ασφάλεια των
Ναυτιλλομένων.
β. Αρμόδιος φορέας για την εν λόγω απομάκρυνση της μεταλλικής κατασκευής είναι το οικείο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, με το οποίο, παρ΄ταύτα η Υπηρεσία μας, μετά την όχλησή σας, επικοινώνησε και μας διαβεβαίωσε εκπρόσωπός του ότι θα την απομακρύνουν άμεσα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αντιπλοίαρχος Μιλτιάδης Τριανταφύλλου ΠΝ
Διευθυντής Επιχειρήσεων Φαρικού Δικτύου

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: