Παρασκευή

14 Ιουνίου 2024

Φάρος Σκοπέλου | Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Σύλλογος υποστήριξης χρόνιων ασθενών «Φάρος Σκοπέλου»
Σύλλογος υποστήριξης χρόνιων ασθενών «Φάρος Σκοπέλου»
 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της είναι υποχρέωση των μελών ώστε να εκφράζεται δημοκρατικά η γνώμη της πλειοψηφίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φάρου Σκοπέλου ανακοινώνει την διεξαγωγή τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία, σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου.

Η Γ.Σ. θα γίνει την Τετάρτη 26/04/2023 στις  5.30 μμ στο γραφείο του συλλόγου.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τετάρτη 03/05/2023  την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την συνδρομή τους κατά την άφιξή τους στο χώρο διεξαγωγής ή νωρίτερα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

– Έγκριση απολογισμού έργου ΔΣ για το έτος 2022

– Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού

 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της είναι υποχρέωση των μελών ώστε να εκφράζεται δημοκρατικά η γνώμη της πλειοψηφίας.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: