Τετάρτη

17 Απριλίου 2024

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου δια ζώσης και ταυτόχρονα τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Τρίτη 26 Μαρτίου

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, η 17η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σκοπέλου.

Την ίδια ημέρα, 15-9-23, στις 20:00, θα διεξαχθεί η 18η τακτική συνεδρίαση,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 «7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 9-2023 απόφαση της Ε.Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

2 «7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 159/2023 απόφ. Ο.Ε.) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

3 «Επανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 108 του Ν.4782/2021) έτους 2021 για συνεχιζόμενες γενικές υπηρεσίες στο έτος 2023» (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

4 «Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2023 (Γ’ δόση ) και κατανομή της αναλογικά στις σχολικές επιτροπές» (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα-Γκόλια Μαρία)

5 «Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου» (Εισηγήτρια Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου, κ. Σάββα – Γκόλια Μαρία)

6 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη ΔΕΠΑΝ για την Πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
(Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

7 «Συζήτηση και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σκοπέλου με την ΚΕΔΕ προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών ως συνέπειες των καιρικών φαινομένων Σεπτεμβρίου 2023, και ορισμός εκπροσώπου στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

8 «Εξέταση της υπ’ αριθμ. 5466/21-08-2023 αίτησης» (Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περίσσης Σταμάτιος)

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: