Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου | Απόψεις – προτάσεις για το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, αναρτήθηκε στις 25.04.2024 στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, www.skopelosports.gr και στην διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ → Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις, το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.

Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποστείλουν τις απόψεις / προτάσεις τους σε διάστημα ενός μήνα από σήμερα, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο πριν την υποβολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις θα αποστέλλονται εγγράφως στο e-mail του ΔΛΤΣ:
[email protected]

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: