Δήμος Αλοννήσου | Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων σχετικά με το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας (τσιπάκι)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς» του Ν. 4830/2021, οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αλοννήσου.

Όσοι δεν έχουν προβεί ακόμα στην έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας (τσιπάκι) παρακαλoούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή των οριζόμενων από το Νόμο κυρώσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αλοννήσου:

Τηλέφωνο: 2424350221 (κα Δήμητρα Τσουκανά)

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: