Τετάρτη

06 Δεκεμβρίου 2023

«Αναβάθμιση» …κλουβιού για το ΚΕΠ Σκοπέλου

ΚΕΠ Σκοπέλου | Ταμπέλα
Σε «αναβάθμιση» του ΚΕΠ Σκοπέλου χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές προχωρεί η δημοτική αρχή, επιβαρύνοντας και με άλλα προβλήματα την Υπηρεσία.

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε υποβολή πρότασης για την «αναβάθμιση» των ΚΕΠ, όπως την εννοεί αυτή και η κυβέρνηση της ΝΔ, χωρίς να λάβει υπόψη καν τις παρατηρήσεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα τετραγωνικά να μην επαρκούν για την τοποθέτηση εξοπλισμού όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρετουμένων. Στην πρόταση, μάλιστα, έσπευσε να συμπεριλάβει και τους «μετρητές αξιολόγησης» μιας υπηρεσίας στελεχωμένης στο 50%, με ευθύνη της Κυβέρνησης αλλά και της Δημοτικής Αρχής, η οποία απέρριψε εγκεκριμένη θέση!

Όπως αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο χώρος (πρώην «ΞΕΝΙΑ») στον οποίο έχει μεταφερθεί το ΚΕΠ Σκοπέλου δεν μπορούσε να λειτουργήσει με όρους υγιεινής και ασφάλειας, καθώς δεν υπάρχει παράθυρο, ενώ πολλές φορές οι πολίτες ήταν εκτεθειμένοι σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Επίσης, παρότι τα ΚΕΠ Σκοπέλου και Γλώσσας μέσα στην πανδημία σήκωσαν το βαρύτατο φορτίο της διαδικασίας του εμβολιασμού, του προγραμματισμού του και της έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων, των rapid test και πλειάδας εφαρμογών, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι συνάδελφοι να εργάζονται υπερωριακά, η Δημοτική Αρχή δεν ενέκρινε αμοιβή για αυτήν τη δεδουλευμένη υπερωριακή τους απασχόληση, παρά το γεγονός ότι διαφήμιζε το έργο των συναδέλφων παρουσιάζοντάς το ως δικό της.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι μεταφορές αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ γίνονται με καταιγιστικό ρυθμό, χωρίς έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση και χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στους χώρους εργασίας για την υποδοχή των ενδιαφερομένων. Όπως π.χ. για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας Κ.ΕΠ.Α, αφού η κτιριακή δομή δεν εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση, διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, την ώρα που πλανάται η απειλή του υπουργείου πάνω από τους εργαζομένους, για τις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών…

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή άμεσα:

  • να δώσει λύση στα κτιριακά προβλήματα του ΚΕΠ Σκοπέλου, με την εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών σε τετραγωνικά κλπ
  • να αποζημιώσει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  • να μην προμηθευτεί τους λεγόμενους «μετρητές αξιολόγησης»

Κ.Ε.Π. Σκοπέλου | Γραφεία

Χωρίς καμιά αναμονή οι εργαζόμενοι, ενισχύοντας την ταξική αγωνιστική φωνή της ΔΑΣ ΟΤΑ στις προσεχείς εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, πρέπει να διεκδικήσουν:

  • μαζικούς διορισμούς και μισθολογική αναβάθμιση
  • κατοχύρωση και διασφάλιση σε θέματα προσωπικών δεδομένων
  • άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα ΚΕΠ
  • ενημέρωση-εκπαίδευση των υπαλλήλων για κάθε νέα διαδικασία που σχεδιάζεται να ανατεθεί στα ΚΕΠ και να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των εργαζομένων πριν υπάρξουν τετελεσμένα.

ΔΑΣ-ΟΤΑ Μαγνησίας

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα:

Ζωντανή μετάδοση
5η Συνεδρίαση Δ.Σ. Σκοπέλου
22/03/23

↓↓Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ανοιχτός και δεν είναι σε σίγαση↓↓
Facebook sound