Κυριακή

21 Ιουλίου 2024

Αι σκιρροστρώσεις εις τον μικρόν μας Δήμο

Μονόστηλον της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ της 24ης Ιανουαρίου 1918, περί σκιρροστρώσεων οδών των Αθηνών
Κάθε σκέψη περί προεκλογικών δοσοληψιών, υποσχέσεων, ρουσφετιών κ.λπ. πρέπει να  αποκηρύσσεται ως βέβηλη.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά της συντάξεως,
αποστέλλω απόσπασμα της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ της 24ης Ιανουαρίου 1918, περί σκιρροστρώσεων οδών των Αθηνών.

Εξ αυτού μαθαίνομε ότι οι δρόμοι των Αθηνών κατά το μακρινό 1918 -δηλ. πριν εκατόν πέντε έτη- σκιρροστρώνονταν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και «κατ’ αναλογίαν σπουδαιότητος καί χρήσεως αυτών».

Όπως ακριβώς, δηλαδή, γίνεται σήμερα εις τον μικρόν μας Δήμο: οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, τσιμεντοστρώνονται κ.λπ. με μοναδικό κριτήριο την μεγιστοποίηση της ωφέλειας της μικρής μας κοινωνίας.

Κάθε σκέψη περί προεκλογικών δοσοληψιών, υποσχέσεων, ρουσφετιών κ.λπ. πρέπει να  αποκηρύσσεται ως βέβηλη.

Ο Παλουκίου, Πρασσορέματος & πάσης Γυφτόλακκας

Αγάθιος

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: