16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Δευτέρα 17 Ιουνίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Τρίτη 26 Μαρτίου
Στην 16η τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου την Δευτέρα 17 Ιουνίου, στις 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – κατανομή τους και 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2024
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης)

2. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης

3. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α’ τριμήνου 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης

4. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκοπέλου για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτους 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαντάς Δαμιανός – Ανάργορος

5. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου» έως τις 29-11-2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κοχύλης Γεώργιος

6. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Προσαρμογή του παιδικού σταθμού Δήμου Σκοπέλου, στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κοχύλης Γεώργιος

7. Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2024 για τη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης και τη Δημοτική  Κοινότητα Νέου Κλήματος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαντάς Δαμιανός – Ανάργυρος

8. Καθορισμός ελαχίστων θερινών δρομολογίων της άγονης λεωφορειακής γραμμής Σκοπέλου – Λουτρακίου, της νήσου Σκοπέλου και κατανομή αυτών ανά 24ωρο, έτους 2024
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Παπαδαυΐδ Γεώργιος

9. Διάφορα θέματα Δημοτικού Κοιμητηρίου Σκοπέλου
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περισσής Σταμάτιος

10. Έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της μικροσυγκοινωνίας του δήμου Σκοπέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του πδ 967/1979, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4850/2021, όπως ισχύει
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περισσής Σταμάτιος

11. Συμμετοχή του Δήμου Σκοπέλου στο ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Περισσής Σταμάτιος

12. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου Σκοπέλου, που δεν έχουν καμία αξία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: