7o Συνέδριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη | Online Event

7o Συνέδριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προσαρμογής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται στην κατανόηση των παγκόσμιων ψηφιακών τάσεων και στην ενσωμάτωσή τους στην ελληνική αγορά.

Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αλλά και να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο.

Total Digital Transformation 2024
It’s Now or Never!
7o Συνέδριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024
Εγγραφή για online παρακολούθηση του συνεδρίου
Πρόγραμμα συνεδρίου
~

Μόνο η υιοθέτηση της τεχνολογίας δεν αρκεί: Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεχούς μάθησης για να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη, την ενθάρρυνση μιας νοοτροπίας αλλαγών και «πειραματισμού» και την παρακολούθηση των παγκόσμιων τεχνολογικών τάσεων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι DIY: Απαιτείται, η οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με experts και innovators και η απόκτηση τεχνογνωσίας και συμβουλών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την αποτελεσματική πλοήγηση στην πολυπλοκότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού!

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, το θέμα δεν είναι το εάν, αλλά το πότε. Και η απάντηση πλέον είναι: ή τώρα ή ποτέ! Όποιος χάσει το τρένο της τεχνολογίας δύσκολα θα το προλάβει στον επόμενο σταθμό…

Η δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού!

Το Total Digital Transformation 2024, ένα ψηφιακό συνέδριο που έρχεται στις 20 Μαρτίου 2024, με την υπογραφή της Smart Press, θα φέρει στο επίκεντρο όλα τα παραπάνω θέματα, παρέχοντας λύσεις, προτάσεις και στρατηγικές.

Θα επικεντρώσει τo ενδιαφέρον του στην ανάλυση και κατανόηση των σημαντικών επιπτώσεων και ευκαιριών που παρουσιάζονται από το cloud computing, των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και των κέντρων δεδομένων και την παραγωγικότητα και τον αυτοματισμό των διαδικασιών, δίνοντας έμφαση στη σημασία της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το συγκεκριμένο συνέδριο αντιπροσωπεύει μια κομβική ευκαιρία ώστε να ανακαλύψουν τη σημασία της ψηφιακής καινοτομίας και του μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρέχοντας τους έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές τους.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θέλουν να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους, να μπουν σε νέες αγορές ή να εξορθολογίσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες, για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί!

Cloud Computing: Μια επανάσταση για τις επιχειρήσεις!

Στην πρώτη γραμμή της θεματολογίας βρίσκεται η στροφή του επιχειρείν προς το cloud computing.

Το συνέδριο θα διερευνήσει εις βάθος τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία του cloud φέρνει επανάσταση στις επιχειρηματικές λειτουργίες, προσφέροντας ευελιξία, επεκτασιμότητα και αποτελεσματικότητα, σε βαθμό που προηγουμένως δεν ήταν εφικτός.

Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν, σε σημαντικό βαθμό, από αυτή τη γνώση, αποκτώντας ενημέρωση σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το cloud για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Data Centers: Η βάση της ψηφιακής καινοτομίας!

Τα κέντρα δεδομένων, που αναμφισβήτητα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αναπτυσσόμενης ψηφιακής υποδομής, θα αποτελέσουν θέμα κομβικής σημασίας κατά τη διάρκεια του Total Digital Transformation 2024.

Το συνέδριο θα εμβαθύνει στις εξελίξεις γύρω από την τεχνολογία των data centers και σε όλες τις νεότερες τάσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον εξελισσόμενο ρόλο τους γύρω από τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου δεδομένων και συναλλαγών που καθορίζουν την ψηφιακή εποχή του Everything As A Service. Άλλωστε, στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, οι υποδομές αλλά και οι υπηρεσίες, είναι συνυφασμένες με λειτουργίες στις οποίες βασιζόμαστε καθημερινά όλοι μας, επιχειρήσεις και καταναλωτές!

Κυβερνοασφάλεια και νέες τεχνολογίες!

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου θα αποτελέσει ο κρίσιμος ρόλος της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας στο σημερινό ψηφιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους σε ψηφιακές πλατφόρμες, το τοπίο των απειλών διευρύνεται, καθιστώντας την κυβερνοασφάλεια κορυφαία προτεραιότητα.

Παράλληλα, ένας από τους βασικούς άξονες θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και το 5G αναδιαμορφώνουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, οδηγώντας σε ενισχυμένη αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Αυτό περιλαμβάνει ακόμη και τον ρόλο τους στην ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας!

Γνώσεις και στρατηγικές για την επιτυχία

Συγκεντρωτικά, το Total Digital Transformation 2024 έρχεται για να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουν σήμερα οι επιχειρηματίες, όπως:

 • Πώς μπορούν να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο;
 • Ποιος είναι ο ρόλος μιας κουλτούρας καινοτομίας και συνεχούς μάθησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και πως αναπτύσσεται;
 • Πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να πλοηγηθούν αποτελεσματικά στην πολυπλοκότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού;
 • Πως μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους;
 • Πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το cloud computing;
 • Ποιες στρατηγικές μπορούν να υιοθετήσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην εγχώρια και παγκόσμια ψηφιακή αγορά;
 • Πώς μπορούν τα κέντρα δεδομένων να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους;
 • Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην ψηφιακή τεχνολογία που πρέπει να γνωρίζουν;
 • Τι ρόλο παίζουν η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση;
 • Πώς μπορούν να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους στην ψηφιακή εποχή;
 • Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία cloud για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
 • Ποια είναι η σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ανθεκτικότητας;
 • Ποιες είναι οι θεμελιώδεις τεχνολογίες που πρέπει να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν για μελλοντική επιτυχία;

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό «meeting point» για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν το ταξίδι τους προς έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο συνέδριο, οι επιχειρηματίες θα εξοπλιστούν, όχι μόνο με μια βαθύτερη κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και με μια στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Ακολουθήστε μας, καθώς χαράσσουμε την πορεία για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και η ασφάλεια είναι οι άξονες πάνω στους οποίες βασίζεται η επιχειρηματικότητα!

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως:

 • Επιχειρηματίες, CEO και CIO
 • Στελέχη Πληροφορικής και Λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 • Εταιρείες Υλοποίησης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού – Integrators
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιων Οργανισμών
 • Στελέχη Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
 • Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών
 • Φοιτητές
 • καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις πιο πάνω τεχνολογίες.

Διοργάνωση:
SmartPress logo

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: