Πέμπτη

18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση των μελών του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν  εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση που έλαβε, συγκαλεί σε 2η ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του  την ΚΥΡΙΑΚΗ  29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023  και ώρα  18:00, στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

• Οικονομικη Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπης.

• Απολογισμός Έργου Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου.

• Ορισμός Εκλογων για την ανάδειξη νεου ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν  εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1/11/2023, στον ίδιο χώρο και ώρα. Οσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν πριν την Γενική Συνέλευση καθώς και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: