Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023 του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 29/03/2023, συγκαλεί
 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023  και ώρα  18:30, στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

• Οικονομικός Ισολογισμός Έτους 2022.
• Απολογισμός Έργου Δράσης 2022.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον
παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν  εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12/04/2023, στον ίδιο χώρο και ώρα.
Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν πριν την Γενική Συνέλευση καθώς και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: