Πέμπτη

18 Απριλίου 2024

Να μονιμοποιηθούν τώρα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί! | Τροπολογία από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Κ.Ο. του ΚΚΕ
Δ. Κουτσούμπας: Να σταματήσει τώρα η ομηρία τους

Τροπολογία για τη μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων δόκιμων εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει 2ετή ευδόκιμη δοκιμαστική υπηρεσία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού : «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς…», κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Με την  τροπολογία αίρεται μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των χιλιάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών των ετών 2020, 2021 και 2022. Συγκεκριμένα, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2020, έχοντας κλείσει τη 2ετη δοκιμαστική υπηρεσία, θα έπρεπε ήδη να είχαν μονιμοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2022. Αντ’ αυτού, το Υπουργείο Παιδείας, με προφορικές οδηγίες που έδωσε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σταμάτησε την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησής τους και ανακάλεσε όσες ήδη είχαν εκδοθεί.

Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν τα έτη 2020, 2021, 2022 έχουν υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο για πάνω από 15 χρόνια, έχουν αλωνίσει από άκρη σε άκρη όλη τη χώρα, δουλεύοντας ως αναπληρωτές. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, κράτησαν το δημόσιο σχολείο όρθιο. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας τους προσλάμβανε ξανά και ξανά κάθε χρόνο για να δουλεύουν στα σχολεία και να καλύπτουν τα κενά που δημιούργησε η διαχρονική πολιτική της αδιοριστίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ., μάλιστα, διατήρησε και εφάρμοσε τον ν.4589/19 του ΣΥΡΙΖΑ που ανάγκασε χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μπουν στη διαδικασία απόκτησης μιας σειράς μοριοδοτούμενων προσόντων με αντίτιμο χιλιάδες ευρώ. Η απόφαση να μην προχωρήσει στην προβλεπόμενη από το νόμο μονιμοποίησή τους είναι πρόκληση, είναι ένα πρόσχημα που κρατά χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε μια ιδιότυπη ομηρία και αβεβαιότητα!

Η αιτιολογία που επικαλείται η κυβέρνηση και θέτει απαράδεκτα εμπόδια στη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι ότι με βάση τους νόμους 4598/19 και 4823/2021, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν στο τέλος της 2ετους δοκιμαστικής υπηρεσίας και στη συνέχεια να μονιμοποιηθούν. Το ίδιο καθεστώς θα ακολουθηθεί και με τους νεοδιόριστους του 2021 και του 2022 όταν συμπληρώσουν με τη σειρά τους την 2ετή δοκιμαστική υπηρεσία.

Το επιχείρημα του Υπουργείου Παιδείας ότι εκκρεμεί η ατομική αξιολόγηση προκειμένου να προχωρήσει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών καταρρίπτεται από την απόφαση του ίδιου του Υπουργείου, με τροπολογία της κυβέρνησης, να δοθεί η δυνατότητα στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν μονιμοποιηθεί.

Η αδικία απέναντι στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να αρθεί άμεσα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού : «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς…» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

α) Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης μονιμοποιούνται, με άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2020 που έχουν ήδη συμπληρώσει 2ετή ευδόκιμη δοκιμαστική υπηρεσία. Όμοια μονιμοποιούνται και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2021 και 2022 άμεσα μόλις ολοκληρώσουν την 2ετη δοκιμαστική υπηρεσία χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

β) Το άρθρο 62 παρ 7 του ν.4589/19 τροποιείται ως εξής: Οι νεοδιόριστοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια με βάση το άρθρο 40 παρ 3 του ν. 3528/2007.

γ) Με την ψήφιση του παρόντος καταργούνται όλες οι διατάξεις των ν. 4589/19 και 4823/21 που ορίζουν διαφορετικές διαδικασίες μονιμοποίησης.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΒ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκόπελος, 09/02/2023

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: