Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την υπαγωγή της διαχείρισης των υδάτων και των αστικών αποβλήτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

αφίσα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΥΑ

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο χαράτσωμα στον λαό, ιδιωτικοποιήσεις και διάλυση των εργασιακών σχέσεων.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την «αναδιοργάνωση του τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος», με συγχωνεύσεις και συνενώσεις ΔΕΥΑ, για «καταμερισμό του γεωγραφικού πεδίου άσκησης των αρμοδιοτήτων τους λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής”, θα επιταχύνει τους σχεδιασμούς για την εκχώρηση των μεγάλων συγχωνευμένων ΔΕΥΑ σε ιδιώτες, διαμορφώνοντας ένα πιο ελκυστικό τοπίο για τους μελλοντικούς «επενδυτές» – επιχειρηματικούς ομίλους, που θα θελήσουν να τις αγοράσουν.

Επίσης με το νομοσχέδιο δίνεται η αρμοδιότητα στη ΡΑΑΕΥ να καθορίζει και να ελέγχει, να πιστοποιεί και να αξιολογεί τη διαχειριστική τους επάρκεια θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού.

Οι εξελίξεις αυτές δεν «κεραυνός εν αιθρία». Στη πραγματικότητα υλοποιούνται οι κατευθύνσεις της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά για κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, εποπτείας και ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων». Η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60 για την τιμολόγηση του νερού, στην οποία αναφέρεται ότι: «Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος…» είχε στόχο να εμπορευματοποιήσει πλήρως το νερό. Την ίδια κατεύθυνση εξυπηρετούσε, εξάλλου, ο Ν.4483/17, του ΣΥΡΙΖΑ, για τη λεγόμενη «ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος» ο οποίος προσάρμοσε ακόμα περισσότερο το νομικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ στις σχετικές οδηγίες, επιδιώκοντας να φορτώσει στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων το συνολικό λογαριασμό «κόστους» του νερού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται φτηνό, σε επάρκεια και να είναι ποιοτικό:

Διεκδικεί:

  • Να αποσυρθεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο και η κατάπτυστη τροπολογία της κυβέρνησης που εντάσσει τις ΔΕΥΑ στη ΡΑΕ.

  • Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού και των άλλων υπηρεσιών για τον λαό, όχι στη λογική της ανταποδοτικότητας.

  • Άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος με χρηματοδότηση από το κράτος.

  • Άμεσα να εγκριθούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.

  • Άμεση επιδότηση των ΔΕΥΑ από το κράτος για την κάλυψη του συνόλου του ενεργειακού τους κόστους.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκόπελος, 8/03/2023

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: