Κυριακή

21 Ιουλίου 2024

Συνάντηση για τη φύλαξη και προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων

Πραγματοποιήθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών και όλοι συμφώνησαν, οι συναντήσεις αυτές να έχουν σταθερό χρονοδιάγραμμα και να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση για τη φύλαξη και προστασία του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024 στα γραφεία της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων.

Από τον Απρίλιο του 2022, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας (M.O.U.) με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το ίδρυμα THALASSA και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τη Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ΜΟm, με σκοπό την εκπόνηση από κοινού δράσεων για την προστασία του Εθνικού Πάρκου. Παράλληλα, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει υπογράψει ξεχωριστό μνημόνιο συνεργασίας με τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία των θαλασσών, SEA SHEPHERD, η οποία παρέχει προσωπικό και μέσα για τη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Σποράδων, ενόψει της επερχόμενης εαρινής περιόδου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα όπως η οργάνωση του προγράμματος και του σχεδίου φύλαξης, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε μέρους στην καταγραφή και στο χειρισμό συμβάντων, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μερών και η αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων με τη βέλτιστη συνδρομή κάθε μέρους.

Συνάντηση για τη φύλαξη και προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των εμπλεκόμενων μερών στη φύλαξη και προστασία του Εθνικού Πάρκου Σποράδων

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Προϊστάμενος και στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Αλοννήσου, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης, η επικεφαλής της SEA SHEPHERD στην Ελλάδα, στελέχη της Περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. MOm και του ιδρύματος THALASSA, καθώς και τα πληρώματα των σκαφών που συμμετέχουν στις περιπολίες φύλαξης.

Πραγματοποιήθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών και όλοι συμφώνησαν, οι συναντήσεις αυτές να έχουν σταθερό χρονοδιάγραμμα και να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: