Σάββατο

22 Ιουνίου 2024

Χελιδόνια | ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών τους

Χελιδόνια νεοσσοί στη φωλιά τους
Τα χελιδόνια διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από ερήμους και θάλασσες για να φωλιάσουν πλάι μας, συχνά στην ίδια ακριβώς φωλιά, ενώ τα μικρά επιστρέφουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Με μεγάλη μας λύπη ενημερωνόμαστε αρκετές φορές για την καταστροφή φωλιών χελιδονιών, ακόμα και με νεοσσούς μέσα.

Τονίζουμε ότι η νομοθεσία για την προστασία των άγριων πουλιών επιβάλλει την προστασία όχι μόνο των ίδιων των πουλιών που ζουν σε φυσική κατάσταση σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και των αβγών, των φωλιών και των ενδιαιτημάτων τους.

Για τα είδη αυτά ορίζεται ρητά ότι:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών τους.

Στους παραβάτες των διατάξεων που ορίζουν την προστασία των πουλιών και των φωλιών τους επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα 500-1.000 ευρώ, ενώ επιπλέον οι πράξεις αυτές είναι ποινικά κολάσιμες και τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος και χρηματική ποινή.

Σχετική Νομοθεσία: KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» [άρθρα 6 παρ.1β και 11 παρ.2].

Υπάρχουν λύσεις σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάποια εργασία και η φωλιά ενοχλεί: επικοινωνήστε με την Elliniki Ornithologiki Etaireia ή με κάποιον Σύλλογο Περίθαλψης Άγριων Ζώων.

Αν ενοχλούν τα περιττώματα των πουλιών, ένα ραφάκι κάτω από τη φωλιά λύνει το πρόβλημα και δεν ακυρώνει την προσπάθεια ενός πλάσματος που ζυγίζει ελάχιστα γραμμάρια και έχει ξεπεράσει τεράστια εμπόδια για να φωλιάσει κοντά μας.

Elliniki Ornithologiki Etaireia

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: