Σκιαθίτης Ιωάννης | Υποψήφιος Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας

Σκιαθίτης Ιωάννης | Υποψήφιος Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας

Η ψήφος της τοπικής κοινωνίας θα δείξει αν θέλει μια πραγματική αλλαγή για το τόπο της.

Κατεβαίνω στις εκλογές υποψήφιος με την λαϊκή συσπείρωση, γιατί το θέλουμε και μπορούμε!

Σκιαθίτης Ιωάννης του Νικολάου,
Φωτογράφος, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών

Υποψήφιος Σύμβουλος στη
Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας

Λαϊκή Συσπείρωση

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: