Σάββατο

20 Ιουλίου 2024

Εκ νέου Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Σταμάτης Περίσσης με 51,85% | Δημοτικές εκλογές 2023 | Δήμος Σκοπέλου | Αποτελέσματα

Δημοτικές εκλογές 2023 | Δήμος Σκοπέλου | Α' Γύρος | Αποτελέσματα

Εκ νέου Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Σταμάτης Περίσσης με 51,85% | Τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα:

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 373 [ΓΛΩΣΣΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 101
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 49
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 32
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 374 [ΓΛΩΣΣΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 74
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 65
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 375 [ΓΛΩΣΣΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 99
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 73
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 376 [ΓΛΩΣΣΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 82
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 78
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 377 [ΚΛΗΜΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 78
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 68
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 378 [ΚΛΗΜΑ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 85
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 85
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 379 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 153
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 55
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 64
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 380 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 164
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 64
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 57
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 381 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 141
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 69
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 382 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 168
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 78
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 72
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 383 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 107
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 89
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 384 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 138
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 69
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 72
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 385 [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]
 • ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 147
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 67
 • ΡΟΔΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 62

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: