Αντωνίου Παρασκευή | Υποψήφια σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας «Λαϊκή Συσπείρωση» – Βασίλης Ρόδιος

Αντωνίου Παρασκευή | Υποψήφια σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας «Λαϊκή Συσπείρωση» - Βασίλης Ρόδιος
Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για το τι συμβαίνει στον τόπο μας και φέρουμε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για πράξεις, για παραλείψεις αλλά, κυρίως για τις επιλογές μας.

Θεωρώ υποχρέωση του πολίτη την εμπλοκή με τα κοινά, στο βαθμό που καθένας δύναται. Δυστυχώς, η απαξίωση της πολιτικής έχει επιφέρει, συνεκδοχικά, και την απαξίωση της ενασχόλησης με τα κοινά, κάτι που είναι λάθος ολέθριο.

Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για το τι συμβαίνει στον τόπο μας και φέρουμε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για πράξεις, για παραλείψεις αλλά, κυρίως για τις επιλογές μας. Μόνο η ενασχόληση με τα κοινά σου εξασφάλιζε τον τίτλο του πολίτη στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι γνώριζαν…

Αντωνίου Παρασκευή του Γεωργίου,

Ιδιωτική Υπάλληλος

υποψήφια σύμβουλος

στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας

Λαϊκή Συσπείρωση – Βασίλης Ρόδιος

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: