Κυριακή

21 Ιουλίου 2024

Χρ. Τριαντόπουλος: Διάταξη για την επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας και με τα νησιά των Βορείων Σποράδων, με ενδοσποραδική διάσταση

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος Τριαντόπουλος
Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος Τριαντόπουλος
Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις περιοχές που πλήττονται από κάποια φυσική καταστροφή εμπλουτίζεται με μία ακόμα διάταξη, η οποία έχει ενταχθεί στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Μία νέα διάταξη με την οποία διευρύνεται το πλαίσιο στήριξης των περιοχών που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή προωθείται με το νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και έχει τίτλο «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας του αρμόδιου Υπουργείου και του Γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Η συγκεκριμένη διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δρομολόγηση πλοίου -με σύναψη σχετικής σύμβασης- σε γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από θεομηνίες ή λοιπές φυσικές καταστροφές ή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, της οποίας Πρόεδρος είναι ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρει σχετικά: «Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις περιοχές που πλήττονται από κάποια φυσική καταστροφή εμπλουτίζεται με μία ακόμα διάταξη, η οποία έχει ενταχθεί στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κατάρτισης και της υλοποίησης ενός σχεδίου στήριξης μιας πληγείσας περιοχής, προβλέπεται η χορήγηση του κινήτρου της αποκλειστικότητας για τη δημιουργία θαλάσσιας συγκοινωνιακής γραμμής που θα συμβάλει στην ανάκαμψη της συγκεκριμένης περιοχής.

Η ανάθεση αποκλειστικής εκμετάλλευσης δρομολογιακής ακτοπλοϊκής γραμμής μπορεί να γίνει σε γραμμή που δεν θα καλύπτεται από ήδη δρομολογημένα πλοία και δεν θα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αυτή από άλλους πλοιοκτήτες. Μάλιστα, η προϋπόθεση σχετικής εισήγησης από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, όπως προβλέπεται από τη νέα διάταξη, εξασφαλίζει ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται σε περιοχές που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, μία νέα ακτοπλοϊκή γραμμή μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη διαδικασία ανάκαμψης μίας πληγείσας περιοχής, εμπλουτίζοντας το τοπικό δίκτυο μεταφορών, υποστηρίζοντας τη μεταφορά αγαθών και πολιτών και τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Μία τέτοια γραμμή είναι αυτή μεταξύ της Βόρειας Εύβοιας και των νησιών των Βορείων Σποράδων, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και σχετικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μία γραμμή με σημαντικό θετικό αντίκτυπο τόσο για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, όσο όμως και για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, καθώς η εν λόγω γραμμή έχει σημαντική ενδοσποραδική διάσταση, απαντώντας σε ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής. Άλλωστε, το εν λόγω εγχείρημα προχώρησε σε ένα πλαίσιο επικοινωνία και με τους τουριστικούς φορείς των δύο περιοχών, καθώς και των δημάρχων. Συνεχίζουμε, λοιπόν, εντατικά τη συνεργασία μας, ώστε να το εν λόγω μέτρο στήριξης να εφαρμοστεί από τη φετινή σεζόν».

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω τροπολογία δρομολογήθηκε μετά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκο, και τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: